Feromony to wytwarzane przez zwierzęta – w tym również przez człowieka – związki sygnałowe, które przeznaczone są do swego rodzaju komunikacji z przedstawicielami innego gatunku. Wbrew obiegowym opiniom feromony to nie tylko działające przyciągająco na płeć przeciwną atraktanty. Feromony to również substancje ułatwiające nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, związki wpływające na pewność siebie i takie, które wzmacniają działanie innych feromonów. Warto przyjrzeć się ich zastosowaniu zwłaszcza w kosmetyce, gdzie są jednym z bardzo ważnych składników.

ZASTOSOWANIE FEROMONÓW W KOSMETYCE

W kosmetyce feromony stosowane są przede wszystkim w produkcji perfum. Wykorzystywane są one tutaj na dwa różne sposoby. Na początek warto wyjaśnić, że feromony znajdujące się w powietrzu są prze organizm ludzki odbierane przy pomocy tak zwanego narządu lemieszowego, który zlokalizowany jest po obu stronach przegrody nosowej. Powszechnie uznaje się, że pewne zwierzęce feromony wpływają również na zmysł powonienia człowieka i prowadzą do wywołania odpowiednich reakcji, zwłaszcza związanych z seksualnym przyciąganiem płci przeciwnej. Jak się jednak okazuje badania na ten temat nie odpowiadają definitywnie na pytanie o to, czy tak stosowane feromony faktycznie działają. Istotne znaczenie ma natomiast drugi sposób. Tutaj feromony znajdujące się w perfumach, a które nie wykazują wielkich właściwości lotnych, mają wpływać przede wszystkim na narząd lemieszowy ich użytkownika. Stosuje się w tym celu kilka ich rodzajów.

W CZYM POMOGĄ FEROMONY I JAKIE MAJĄ ZASTOSOWANIE

Jak już wspomniano wcześniej, feromonów używa się przede wszystkim w produkcji perfum, aczkolwiek stosuje się je także w innych kosmetykach, jak balsamy do ciała, żele pod prysznic, czy żele po goleniu. Najczęściej wykorzystywanymi w przemyśle kosmetycznym feromonami są: androstenol, androstenon i androsteron. Każdy z nich ma nieco inną funkcję i inaczej wpływa na osobę, która używa danego kosmetyku. Feromonem, którego działanie jest chyba najlepiej potwierdzone i najbardziej zauważalne jest androstenol. Wpływa on przede wszystkim na szereg zachowań, które mają istotny wpływ na nasze życie społeczne. Wpływ androstenolu nie wpływa oczywiście jednak na przedstawicieli innej płci (choć w relacjach z nimi najbardziej się uwidacznia), ale na osoby, które go stosują. Substancja ta wpływa bardzo pozytywnie na nastrój, a także to, w jaki sposób postrzegamy innych ludzi. Zmniejsza ona w znacznym stopniu onieśmielenie i ułatwia nawiązywanie kontaktów. W praktyce osoby, które używają kosmetyków z androstenolem często stają się bardziej rozmowni, wykazują większą empatię, co przekłada się na lepsze zrozumienie innych, okazują także więcej zainteresowania ludziom wokół. Działanie odmienne ma natomiast androstenon, którego najważniejszy wpływ na zachowania polega na modulowaniu poziomu agresji i zwiększenie pewności siebie. Androsteron z kolei wykazuje przede wszystkim cechy modulujące działanie wcześniej wymienionych związków.

FEROMONY PHEROAMORE

Pheroamore to doskonale znany producent, w którego ofercie znajdują się przede wszystkim perfumy. Skierowane są one zarówno dla mężczyzn i dla kobiet. Perfumy Pheroamore zawierają odpowiednio dobrane dawki feromonów, które dzięki swojemu subtelnemu wpływowi na użytkowników pozwalają na osiągnięcie większego sukcesu w sytuacjach społecznych.

Materiał zewnętrzny – powyższe opracowanie przedstawia wiedzę i poglądy jej autorów według stanu na dzień sporządzenia niniejszego opracowania, które zostało przygotowane z zachowaniem należytej rzetelności oraz staranności przy utrzymaniu zasad metodologicznej poprawności, a także obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, pozyskanych ze źródeł w dniu publikacji opracowania. Serwis Aukcje.fm nie gwarantuje jednakże ich kompletności oraz dokładności, w szczególności, w przypadku, gdyby informacje na podstawie, których wspierano się przy sporządzaniu powyższego opracowania okazały się niekompletne, niedokładne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Serwis Aukcje.fm nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji. Ponadto serwis Aukcje.fm nie stanowi oraz nie zastępuje porady lekarskiej, a także nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o działalności leczniczej. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim informacji, czy wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez uprzedniej, pisemnej zgody właścicieli serwisu Aukcje.fm jest zabronione. Powyższe opracowanie stanowi utwór i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

Chronione przez Copyscape Plagiarism Checker - nie kopiuj treści z tej strony